VIDEO TIÊU BIỂU VIETSKY EVENT ĐÃ THỰC HIỆN

2. Lễ khởi công xây dựng dự án Osimi Tower

3. Lễ Khánh Thành Nhà Máy Supper Foam

4. Lễ Khánh Thành Nhà Máy Nanpao Materials Viet Nam

Lễ khánh thành nhà máy Adidas

Lễ khánh thành nhà máy Nippon Paper

Lễ khởi công dự án trại heo giống NewHope Bình Phước

Lễ khởi công xây dựng công ty TSRC

Facebook Comments